Powierz nam swoją
sprawę frankową

Baza wiedzy

Frankowa ósemka

8 powodów dla których warto rzucić wyzwanie
umowie kredytowej CHF

01 Frankowicze wygrywają
Frankowicze wygrywają 97% spraw sądowych, liczba wyroków szybko rośnie (w 2022 roku zapadło blisko 10 000 wyroków) i nadal będzie rosnąć – tylko w I kwartale 2023 r. polskie sądy wydały 3 854 wyroków w sprawach frankowych. Zatem wygrana w sprawie frankowej jest
bardzo prawdopodobna!

02 Coraz krócej w sądzie
Czas rozpoznawania spraw frankowych w sądzie jest coraz krótszy, zarówno w I jak i w II instancji. Cała sprawa od złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku może zamknąć się w okresie od 1,5 roku do 2 lat.

03 Niskie koszty sądowe
Niezależnie od wartości przedmiotu sporu (kwoty wpłaconych rat kredytu, której zwrotu żądasz od banku), za założenie sprawy w sądzie zapłacisz stałą opłatę w wysokości 1.000 PLN.

04 Całkowita spłata kredytu
Spłaciłeś już kredyt w całości dawno temu – Ty też możesz dochodzić zwrotu rat kredytu (oraz innych kosztów okołokredytowych). Moment dokonania spłaty kredytu nie wpłynie na skuteczność dochodzenia Twoich roszczeń.

Pobierz darmowego e-booka ze szczegółami

05 Bank przegrywa przed TSUE
Bank przegrywa przed TSUE w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie (żadna rekompensata) za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału kredytu wypłaconego jednorazowo (lub w transzach) po zawarciu umowy kredytu.

06 Zawieszenie płatności rat
Sąd może postanowić o wstrzymaniu płatności bieżących rat kapitałowo – odsetkowych w trakcie trwania procesu, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

07 Działalność gospodarcza lub najem
Na każdym etapie postępowania możesz zawrzeć ugodę z bankiem. Banki przedstawiają propozycje ugodowe zarówno przed procesem, jak również w jego trakcie.

08 Ugoda z bankiem
Na każdym etapie postępowania możesz zawrzeć ugodę z bankiem. Banki przedstawiają propozycje ugodowe zarówno przed procesem, jak również w jego trakcie.

Frankowy kompas

Jakie kroki po kolei będą miały miejsce

Pierwszy kontakt

Zapoznaj się z naszym portfolio, zadzwoń lub napisz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dokumentacja kredytowa

Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z załącznikami, harmonogram spłat, regulamin, aneks (aneksy) do umowy kredytu oraz inne dokumenty związane z kredytem.

Analiza prawna umowy kredytu

Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację kredytową w Twojej sprawie. Sprawdzimy, czy w umowie kredytowej (aneksach) nie występują klauzule niedozwolone (abuzywne). Kompleksową analizę przeprowadzimy w ciągu 7 dni.

Zaświadczenie o historii operacji kredytowych

Wystąpimy do banku i uzyskamy zaświadczenie o dokonanych przez Ciebie wpłatach w związku z zawarciem i realizacją umowy kredytu (zapłaconych ratach kapitałowo - odsetkowych, prowizjach, składkach ubezpieczeniowych, opłatach za monity i innych kosztach około kredytowych).

Strategia, harmonogram zdarzeń

Poinformujemy Cię o możliwych roszczeniach w sprawie i ich wysokości, zaproponujemy optymalny dla Ciebie wariant, przeprowadzimy symulację wydarzeń przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sądowego, podamy przewidywane ramy czasowe prowadzenia sprawy.ujemy ofertę do wzajemnych oczekiwań.

Oferta kancelarii

Zaproponujemy rozliczenie finansowe. Przedstawimy Tobie co najmniej 3 WARIANTY naszego wynagrodzenia. Dostosujemy ofertę do wzajemnych oczekiwań.

Pozew, rozprawa, wyrok

Pozew w Twojej sprawie złożymy do sądu w ciągu 30 dni od daty uzyskania zaświadczenia z banku. Przed rozprawą spotkamy się osobiście lub w formie wideokonferencji i omówimy przewidywany przebieg posiedzenia sądowego. Wspólnie omówimy skutki wyroku wydanego w I i II Instancji dla Twoich rozliczeń finansowych z bankiem.

Rozliczenie finansowe z bankiem

Dopilnujemy, aby bank zrealizował prawomocny wyrok i przekazał zasądzone kwoty na Twój rachunek bankowy. Następnie pomożemy Ci rozliczyć się ostatecznie z bankiem. Doradzimy w jakim zakresie zwrócić kapitał kredytu za pomocą przelewu, a w jakiej części potrącić wzajemne należności. Pomożemy Ci także wykreślić prawomocnie hipotekę obciążającą kredytowaną nieruchomość.

Dlaczego my?

0
banków z którymi
prowadziliśmy sprawy
0
lat
na rynku
0
prowadzonych spraw
frankowych

Dlaczego my?

0
prowadzonych spraw
frankowych
0
lat
na rynku
0
banków z którymi
prowadziliśmy sprawy

Doświadczenie

Nasza kancelaria od 6 lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń kredytobiorców z umów kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF. Począwszy od 2017 r. mamy do tej pory na swoim koncie niemalże 50 prowadzonych spraw frankowych, z których połowa zakończyła się już prawomocnym rozstrzygnięciem, pozostała zaś część znajduje się na etapie postępowania przed sądem I lub II Instancji.

Skuteczność

Możemy pochwalić się pełną skutecznością nie tylko w dochodzeniu roszczeń kredytobiorców związanych z umowami o kredyty frankowe (CHF), ale również w odpieraniu zarzutu zatrzymania (potrącenia) podnoszonego przez banki. Ponadto świadczymy także usługi prawne kredytobiorcom w przypadku dochodzenia przez banki roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu lub o zwrot zwaloryzowanej (sądownie) kwoty kapitału kredytu.

Wszechstronność

Podejmując się konkretnej sprawy – zawsze prowadzimy ją do samego końca. Szacujemy jakie są szanse Klienta – kredytobiorcy na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Podejmujemy się również prowadzenia sprawy na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna). Nasza oferta zawiera między innymi: agendę czynności, przewidywany harmonogram zdarzeń oraz symulację potencjalnego rozliczenia finansowego Klienta z bankiem.

Elastyczność

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalamy w oparciu o nasz nakład pracy oraz stopień skomplikowania sprawy. Poza opłatą wstępną nasze wynagrodzenie zawsze pobieramy dopiero po wpływie zasądzonych środków na rachunek bankowy Klienta (a nie już po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie).

Zespół

Przewaga zbudowana doświadczeniem

Krzysztof Kinder

Radca prawny, partner założyciel, partner zarządzający w kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu

Marcin Ziętara

Konsultant prawny w kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu

Opinie naszych klientów

„Godna polecenia Kancelaria. Nasz pełnomocnik Pan Mecenas Krzysztof Kinder z dużym zaangażowaniem i empatią podchodził do naszej sprawy związanej z unieważnieniem ,,umowy frankowej". Byliśmy z żoną na bieżąco informowani o czynnościach podejmowanych zarówno przez sądy jak i bank. Współpraca zakończyła się pełnym sukcesem.”
Katarzyna i Michał Kujawa

„Polecam bardzo gorąco kancelarię A.Kinder K.Kinder A.Gierat. Profesjonalne podejście i pełne zaangażowanie w sprawie mojego kredytu hipotecznego we frankach, sprawna i rzetelna obsługa, bardzo dobry kontakt i szybki przepływ informacji. Sprawa zakończyła się definitywnie z oczekiwanym przez nas rezultatem. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy i profesjonalizmu Pana Mecenasa Krzysztofa Kinder. Dziękuję za pomoc i polecam.”
Joanna Potulska

„Sprawnie i profesjonalnie. Doświadczona Kancelaria, która wie jak skutecznie poprowadzić sprawę kredytu CHF przed Sądem, wygrać i rozliczyć się z Bankiem. Korzystam z obsługi prawnej Kancelarii nie tylko w sprawach frankowych. Polecam ...”
Paweł Mierzwa

Banki z którymi prowadzimy sprawy

Analiza umowy CHF

Pierwsze spotkanie z Klientem organizowane jest w siedzibie kancelarii i jest bezpłatne.
504 505 077 (tel. dedykowany dla spraw CHF)
tel. (056) 654 47 80
adres e-mail: chf@akkinder.com

ul. Szosa Chełmińska 176 lok. 7, Stacja Północ.

chf@akkinder.com

56 654 47 80, mob. 504 505 077

Formularz kontaktowy

Max. 50 MB. Dozwolone formaty: JPG, PNG, PDF

FAQ

pytania i odpowiedzi
Sądem właściwym do rozpoznania Twojej sprawy będzie sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania, a nie sąd właściwy dla siedziby banku. Unikniesz zatem „zatorów” w stołecznych – najbardziej obciążonych sądach na terytorium RP.
Sądem właściwym do rozpoznania Twojej sprawy będzie sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania, a nie sąd właściwy dla siedziby banku. Unikniesz zatem „zatorów” w stołecznych – najbardziej obciążonych sądach na terytorium RP.
Po słynnym wyroku TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG sądy w Polsce zdecydowanie częściej stwierdzają nieważność umowy kredytu CHF w całości niż odfrankowienie. Statystycznie, ok. 95% korzystnych wyroków sądowych ustala nieważność umowy kredytu (jej nieistnienie), a tylko ok. 5% korzystnych orzeczeń stwierdza dalsze obowiązywanie umowy CHF (z przeliczeniem na PLN wg kursu początkowego i oprocentowaniem z LIBOR) z obowiązkiem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. W porównaniu z odfrankowieniem, uznanie umowy za nieważną przez sąd, zapewnia szybszy proces i łączy się z większym zwrotem przez bank kwoty nadpłaconych rat.
Jak pokazują dane statystyczne z ubiegłych lat, proces frankowy trwa coraz krócej. Dla przykładu (procesy wszczęte w latach 2022-2023) w Toruniu na wyrok sądu I instancji (okręgowy) poczekamy średnio ok. 9 m-cy, przy bardzo pozytywnym scenariuszu może to być nawet 6-7 m-cy . Na wyrok sądu II instancji (apelacyjny) poczekamy ok. 8 m-cy (Sąd Apelacyjny w Gdańsku). Zatem średnio czas od pozwu do prawomocnego wyroku wyniesie ok. 16 – 20 m-cy. Nasz rekord to 14 m-cy od dnia wniesienia pozwu do dnia uznania rachunku bankowego Klienta kwotą zasądzoną prawomocnym wyrokiem Sądu II Instancji.
Pierwsze spotkanie z nami jest całkowicie bezpłatne i ma miejsce w siedzibie naszej kancelarii. Przed spotkaniem zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego można załączyć i przesłać nam dokumentację kredytową. Pozwoli to nam na analizę sprawy – jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Na spotkaniu zaproponujemy również dogodną formę rozliczenia z nami za prowadzenie sprawy.

Nic nie stoi na przeszkodzie w złożeniu stosownego wniosku o zabezpieczenie powództwa w postaci wstrzymania obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w trakcie trwania procesu. Wniosek można złożyć w każdym czasie, również po wniesieniu pozwu. W tym celu wystarczy uprawdopodobnić roszczenie i wykazać swój interes prawny. Po korzystnym dla frankowiczów wyroku TSUE z dnia 15.06.2023r. w postępowaniu z udziałem Getin Noble Bank S.A., zawieszenie płatności rat kredytu, szczególnie w przypadku „nadpłaconego” już kapitału, wydaje się bardzo prawdopodobne.

Nic nie stoi na przeszkodzie w złożeniu stosownego wniosku o zabezpieczenie powództwa w postaci wstrzymania obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w trakcie trwania procesu. Wniosek można złożyć w każdym czasie, również po wniesieniu pozwu. W tym celu wystarczy uprawdopodobnić roszczenie i wykazać swój interes prawny. Po korzystnym dla frankowiczów wyroku TSUE z dnia 15.06.2023r. w postępowaniu z udziałem Getin Noble Bank S.A., zawieszenie płatności rat kredytu, szczególnie w przypadku „nadpłaconego” już kapitału, wydaje się bardzo prawdopodobne.

Ugoda z bankiem jest możliwa na każdym etapie postępowania. Wytoczenie powództwa nie stoi na przeszkodzie w zawarciu ugody z bankiem, przy czym należy mieć na uwadze to, że warunki takiej ugody nie będą tak korzystne jak w przypadku wyroku wydanego przez sąd.
Spłata rat kredytu bezpośrednio w walucie kredytu (CHF) stanowiła wynik wejścia w życie ustawy antyspreadowej z dnia 29 lipca 2011 r. Na mocy niniejszej ustawy kredytobiorcy mogli zawrzeć bezpłatnie z bankiem aneks do umowy kredytu, pozwalający tym pierwszym dokonywania spłat kolejnych rat kredytu bezpośrednio w CHF. W ten sposób kredytobiorcy nie byli narażeni na ponoszenie kosztów spreadu walutowego (dodatkowego, ukrytego wynagrodzenia banku). Analiza aktualnego orzecznictwa pozwala z całą stanowczością stwierdzić, że zawarcie takiego aneksu i dokonywanie spłat bezpośrednio w walucie CHF nie stoi na przeszkodzie skutecznego dochodzenia roszczeń w sprawie frankowej, w szczególności żądania zwrotu rat kapitałowo – odsetkowych uiszczonych przez Kredytobiorcę bezpośrednio w walucie CHF.

– ustalenia nieważności umowy kredytu (*po wykonaniu umowy w całości tylko przesłankowo),

– zasądzenia zwrotu kwot zapłaconych do Banku w związku z realizacją umowy kredytu, w tym:

– rat kapitałowo-odsetkowych,

– prowizji,

– składek ubezpieczeniowych,

– opłat (m.in. za oględziny nieruchomości czy monit windykacyjny),

– innych kosztów okołokredytowych.

– ustalenia nieważności umowy kredytu (*po wykonaniu umowy w całości tylko przesłankowo),

– zasądzenia zwrotu kwot zapłaconych do Banku w związku z realizacją umowy kredytu, w tym:

– rat kapitałowo-odsetkowych,

– prowizji,

– składek ubezpieczeniowych,

– opłat (m.in. za oględziny nieruchomości czy monit windykacyjny),

– innych kosztów okołokredytowych.

Zgodnie z art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. pobiera się opłatę stałą w wysokości 1.000 złotych. Jest to opłata stała, zatem wysokość dochodzonego roszczenia nie ma wpływu na jej wysokość. Jeśli natomiast wygrasz sprawę w sądzie, bank zostanie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych.
Rejestracja działalności gospodarczej po zawarciu umowy kredytu pozostaje bez znaczenia dla dochodzenia przez Kredytobiorcę roszczeń. Podobnie, bez znaczenia pozostaje fakt wynajmowania kredytowanego lokalu, już po podpisaniu umowy kredytu. Tak samo nie będzie miało znaczenia użyczenie adresu lokalu pod działalność gospodarczą, która faktycznie nie była w tym lokalu prowadzona. Sąd będzie dokonywał w każdej sprawie odrębnie oceny jaki cel umowy był przeważający – konsumencki czy związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą.