Powierz nam swoją sprawę frankową


Frankowa ósemka

8 powodów dla których warto rzucić wyzwanie

umowie kredytowej CHF

01 Frankowicze wygrywają
Frankowicze wygrywają 97% spraw sądowych, liczba wyroków szybko rośnie (w 2022 roku zapadło blisko 10 000 wyroków) i nadal będzie rosnąć - tylko w I kwartale 2023 r. polskie sądy wydały 3 854 wyroków w sprawach frankowych. Zatem wygrana w sprawie frankowej jest
bardzo prawdopodobna!
02 Coraz krócej w sądzie
Czas rozpoznawania spraw frankowych w sądzie jest coraz krótszy, zarówno w I jak i w II instancji. Cała sprawa od złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku może zamknąć się w okresie od 1,5 roku do 2 lat.
03 Niskie koszty sądowe
Niezależnie od wartości przedmiotu sporu (kwoty wpłaconych rat kredytu, której zwrotu żądasz od banku), za założenie sprawy w sądzie zapłacisz stałą opłatę w wysokości 1.000 PLN.
04 Całkowita spłata kredytu
Spłaciłeś już kredyt w całości dawno temu – Ty też możesz dochodzić zwrotu rat kredytu (oraz innych kosztów okołokredytowych). Moment dokonania spłaty kredytu nie wpłynie na skuteczność dochodzenia Twoich roszczeń.

Pobierz

darmowego

e-booka ze szczegółami

05 Bank przegrywa przed TSUE
Bank przegrywa przed TSUE w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie (żadna rekompensata) za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału kredytu wypłaconego jednorazowo (lub w transzach) po zawarciu umowy kredytu.
06 Zawieszenie płatności rat
Sąd może postanowić o wstrzymaniu płatności bieżących rat kapitałowo – odsetkowych w trakcie trwania procesu, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.
07 Działalność gospodarcza lub najem prywatny
zAREJESTROWAŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD ADRESEM KREDYTOWANEJ NIERUCHOMOŚCI – NADAL MASZ SZANSĘ SKUTECZNIE DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ.
08 Ugoda z bankiem
Na każdym etapie postępowania możesz zawrzeć ugodę z bankiem. Banki przedstawiają propozycje ugodowe zarówno przed procesem, jak również w jego trakcie.

Pobierz

darmowego

e-booka ze szczegółami


Frankowy kompas

Jakie kroki po kolei będą miały miejsce

Pierwszy kontakt

Zapoznaj się z naszym portfolio, zadzwoń lub napisz. Skontaktujemy się z Tobą

w ciągu 24 godzin.

Dokumentacja kredytowa

Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z załącznikami, harmonogram spłat, regulamin, aneks (aneksy) do umowy kredytu oraz inne dokumenty związane z kredytem.

Analiza prawna umowy kredytu

Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację kredytową w Twojej sprawie.

Sprawdzimy, czy w umowie kredytowej (aneksach) nie występują klauzule niedozwolone (abuzywne). Kompleksową analizę przeprowadzimy w ciągu 7 dni.

Zaświadczenie

o historii operacji kredytowych

Wystąpimy do banku i uzyskamy zaświadczenie o dokonanych przez Ciebie wpłatach w związku z zawarciem i realizacją umowy kredytu (zapłaconych ratach kapitałowo - odsetkowych, prowizjach, składkach ubezpieczeniowych, opłatach za monity i innych kosztach okołokredytowych).

Strategia, harmonogram zdarzeń

Poinformujemy Cię o możliwych roszczeniach w sprawie i ich wysokości, zaproponujemy optymalny dla Ciebie wariant, przeprowadzimy symulację wydarzeń przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sądowego, podamy przewidywane ramy czasowe prowadzenia sprawy.

Oferta kancelarii

Zaproponujemy rozliczenie finansowe. Przedstawimy Tobie co najmniej 3 WARIANTY naszego wynagrodzenia. Dostosujemy ofertę do wzajemnych oczekiwań.

Pozew, rozprawa, wyrok

Pozew w Twojej sprawie złożymy do sądu w ciągu 30 dni od daty uzyskania zaświadczenia z banku. Przed rozprawą spotkamy się osobiście lub w formie wideokonferencji i omówimy przewidywany przebieg posiedzenia sądowego.

Wspólnie omówimy skutki wyroku wydanego w I i II Instancji dla Twoich rozliczeń finansowych z bankiem.

Rozliczenie finansowe z bankiem

Dopilnujemy, aby bank zrealizował prawomocny wyrok i przekazał zasądzone kwoty na Twój rachunek bankowy. Następnie pomożemy Ci rozliczyć się ostatecznie z bankiem. Doradzimy w jakim zakresie zwrócić kapitał kredytu za pomocą przelewu, a w jakiej części potrącić wzajemne należności. Pomożemy Ci także wykreślić prawomocnie hipotekę obciążającą kredytowaną nieruchomość.

Pobierz

darmowego

e-booka ze szczegółami

Dlaczego My?

0

prowadzonych spraw frankowych

0 lat

na rynku

0

banków z którymi prowadziliśmy sprawy

Doświadczenie

Nasza kancelaria od 6 lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń kredytobiorców z umów kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF. Począwszy od 2017 r. mamy do tej pory na swoim koncie niemalże 50 prowadzonych spraw frankowych, z których połowa zakończyła się już prawomocnym rozstrzygnięciem, pozostała zaś część znajduje się na etapie postępowania przed sądem I lub II Instancji.

Skuteczność

Możemy pochwalić się pełną skutecznością nie tylko w dochodzeniu roszczeń kredytobiorców związanych z umowami o kredyty frankowe (CHF), ale również w odpieraniu zarzutu zatrzymania (potrącenia) podnoszonego przez banki.

Ponadto świadczymy także usługi prawne kredytobiorcom w przypadku dochodzenia przez banki roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu lub o zwrot zwaloryzowanej (sądownie) kwoty kapitału kredytu.


Wszechstronność

Podejmując się konkretnej sprawy – zawsze prowadzimy ją do samego końca. Szacujemy jakie są szanse Klienta – kredytobiorcy na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Podejmujemy się również prowadzenia sprawy na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna). Nasza oferta zawiera między innymi: agendę czynności,

przewidywany harmonogram zdarzeń oraz symulację potencjalnego rozliczenia finansowego Klienta z bankiem.

Elastyczność

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalamy w oparciu o nasz nakład pracy oraz stopień skomplikowania sprawy. Poza opłatą wstępną nasze wynagrodzenie zawsze pobieramy dopiero po wpływie zasądzonych środków na rachunek bankowy Klienta (a nie już po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie).

Krzysztof Kinder

Radca prawny, partner założyciel, partner zarządzający w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat

czytaj więcej


Krzysztof Kinder

Radca prawny, partner założyciel, partner zarządzający w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kancelarii radców prawnych i wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz 6-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej dotyczącej roszczeń sądowych kredytobiorców CHF.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Toruniu. Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Toruniu.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Course/Diploma in An Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge.

Oferuje klientom doradztwo strategiczne, łącząc wiedzę prawniczą z elementami ekonomii i zarządzania; obsługuje również anglojęzyczne podmioty zagraniczne.


Zespół

Przewaga zbudowana doświadczeniem

Marcin Ziętara

Konsultant prawny w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu.

czytaj więcej


Marcin Ziętara

Konsultant prawny w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu. Student V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kredytami frankowymi. Zajmuje się sporządzaniem, weryfikacją oraz analizą umów w obrocie konsumenckim oraz opracowywaniem regulaminów stron internetowych, z uwzględnieniem wykonywania sprzedaży internetowej.

Opinie naszych klientów

„Godna polecenia Kancelaria. Nasz pełnomocnik Pan Mecenas Krzysztof Kinder z dużym zaangażowaniem i empatią podchodził do naszej sprawy związanej z unieważnieniem ,,umowy frankowej". Byliśmy z żoną na bieżąco informowani o czynnościach podejmowanych zarówno przez sądy jak i bank. Współpraca zakończyła się pełnym sukcesem.”

Katarzyna i Michał Kujawa

„Polecam bardzo gorąco kancelarię A.Kinder K.Kinder A.Gierat. Profesjonalne podejście i pełne zaangażowanie w sprawie mojego kredytu hipotecznego we frankach, sprawna i rzetelna obsługa, bardzo dobry kontakt i szybki przepływ informacji. Sprawa zakończyła się definitywnie z oczekiwanym przez nas rezultatem. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy i profesjonalizmu Pana Mecenasa Krzysztofa Kinder. Dziękuję za pomoc i polecam.”

Joanna Potulska

„Sprawnie i profesjonalnie. Doświadczona Kancelaria, która wie jak skutecznie poprowadzić

sprawę kredytu CHF przed Sądem, wygrać i rozliczyć się z Bankiem. Korzystam z obsługi

prawnej Kancelarii nie tylko w sprawach frankowych. Polecam ...”

Paweł Mierzwa

Banki z którymi prowadzimy sprawy

BPH S.A

GE Money Bank S.A.

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…)” na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK S.A., kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF) (słownie: … złotych polskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu

kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”


par. 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną s w siedzibie Banku.”


par. 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”


BPH S.A.

Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. i z 2005 r.

par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”


Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„waluta PLN.”


Załącznik nr 7 do umowy kredytu budowlano-hipotecznego Nr ....

Ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”.


Ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”


Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.

par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”


Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„waluta PLN.”


Załącznik nr 7 do umowy kredytu hipotecznego Nr ....

Ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”


Ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”


GE Money Bank S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.

par. 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w par. 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w par. 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w par. 17.”


par. 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”


par. 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”


par. 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A ustalane w sposób określony w ust. 5

5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z

kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z i pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i CitiBank Handlowy Polska S.A.”


Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i z 2008 r.

par. 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w par. 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w par. 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w par. 17.”