Zespół

Przewaga zbudowana doświadczeniem

krzysztof.kinder@akkinder.com

+ 48 660-712-113

Krzysztof Kinder

Partner założyciel, partner zarządzający w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu.

Radca prawny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kancelarii radców prawnych i wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz 6-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej dotyczącej roszczeń sądowych kredytobiorców CHF.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także absolwentem Course/Diploma in An Introduction toEnglish Law and the Law of the European Union organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge. Uczestniczył w studiach podyplomowych wCentrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta UMK w Toruniu, studiował język angielski w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Toruniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Toruniu, pełni funkcję członka zarządu w Stowarzyszeniu Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Toruniu. Zasiada w Radzie Fundacji „Powrót do zdrowia”.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, łącząc wiedzę prawniczą z elementami ekonomii i zarządzania. Obsługuje również anglojęzyczne podmioty zagraniczne. Od dwudziestu lat świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych (w tym przedsiębiorców jednoosobowych oraz spółek prawa handlowego), a także osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz fundacji i stowarzyszeń. Specjalizuje się w umowach o obrocie gospodarczym, prawie spółek i prawie handlowym oraz w windykacji należności.
Doradza nestorom- przedsiębiorcom w planowaniu spadkowym oraz tworzy i pomaga w realizacji planów sukcesyjnych. Od sześciu lat prowadzi także obsługę prawną procesów sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej.
Prelegent podczas licznych konferencji organizowanych i współorganizowanych przez kancelarię.