Zespół

Przewaga zbudowana doświadczeniem

marcin.zietara@akkinder.com

+48 502-500-288

Marcin Ziętara

Konsultant prawny w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni sp.p. w Toruniu.

Konsultant prawny w Kancelarii A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni Sp.p. w Toruniu. Zkancelarią związany od 2021 roku.Student V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z umowami kredytowymi, w tym indeksowanymi i denominowanymi do walut obcych, a także opartymi o klauzule zmiennego oprocentowania WIBOR. Ponadto z ramienia kancelarii zajmuje się sporządzaniem, weryfikacją, analizą i dochodzeniem roszczeń z umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, opracowywaniem regulaminów stron internetowych, sprzedażą internetową, świadczeniem usług za pośrednictwem serwisów internetowych, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, a także prowadzeniem sporów z instytucjami ubezpieczeniowymi. Koordynuje działalność kancelarii w Internecie.Prelegent podczas licznych konferencji organizowanych i współorganizowanych przez kancelarię.