Bank BPH S.A. sygn. akt. I C 1861/22

Numer sygn. akt: I C 1861/22Dotyczy: Postępowania przed sądem I instancjiAktualny stan sprawy: Pozwany wniósł apelację od wyroku sądu I instancjiPowód/-ka: Status konsumentaPozwany/-a: Bank BPH S.A. z siedzibą w GdańskuTyp umowy kredytu: Kredyt złotowy (indeksowany) do waluty CHFWartość przedmiotu sporu: 183.234 PLNPowiązane: Sygn. akt sądu II instancji: V ACa 1775/23

Bank Millennium S.A. sygn. akt I ACa 1014/22

Numer sygn. akt: I ACa 1014/22 Dotyczy: Postępowania przed sądem II instancji Aktualny stan sprawy: Zakończone Powód/-ka: Status konsumenta Pozwany/-a: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Typ umowy kredytu: Kredyt złotowy (indeksowany) do waluty CHF Wartość przedmiotu sporu: 160.035 PLN Powiązane: Sygn. akt sądu II instancji: I C 348/21

Bank PKO BP S.A. sygn. akt I C 2253/22

Numer sygn. akt: I C 2253/22 Dotyczy: Postępowania przed sądem I instancji Aktualny stan sprawy:  Zakończone Powód/-ka: Status konsumenta Pozwany/-a: PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Typ umowy kredytu: Kredyt złotowy (denominowany) do waluty CHF Wartość przedmiotu sporu: 359.408 PLN Powiązane: Sygn. akt sądu II instancji: V ACa 1268/23

Prawa stron umowy kredytu nie mogą być asymetryczne

Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2023 r. (C-28/22) stanowi kolejną, ważną ostoję na gruncie dochodzonych przez Kredytobiorców roszczeń z tytułu nieważnych umów kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Trybunał Sprawiedliwości w grudniowym wyroku powołując się na art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich […]

Banki wycofują pozwy p-ko frankowiczom

Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące spraw frankowych nie mogą napawać optymizmem sektora bankowego. Orzecnictwo unijne jednoznacznie przekreśliło możliwość domagania się przez banki jakiejkolwiek rekompensaty z tytułu nieważnej umowy kredytu – poza zwrotem kapitału udzielonego kredytu i ewentualnych odsetek za opóźnienie w jego zwrocie (zob. PostanowienieTrybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2024 r. C-488/23).  Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości […]

Co dalej ze sprawami frankowymi?

Przytoczmy nieco optymistycznej statystyki: w III kwartale 2003 r. liczba pozwów frankowych przekroczyła 100 tysięcy. W 2021 r. sukcesem kredytobiorców zakończyło się 95% spraw sądowych, a w 2022 r. – 97%. Wyrok TSUE z 3.10.2019 r. daje zielone światło ustaleniu nieważności umowy kredytu w całości. Orzeczenia sądów wskazują jednoznacznie, że postanowienia umowy pozwalające bankowi swobodnie […]

Wywiad w Radio Toruń

Tomasz Kaczyński: Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, jak to jest ze skutecznością w odzyskiwaniu pieniędzy przez frankowiczów od banków albo właściwie też rozwiązywaniu ich problemów. Na czym polega skuteczność dobrej kancelarii prawnej, radcowskiej, która zajmuje się sprawami takich ludzi.  Krzysztof Kinder: Powiem tak. Nigdy nie jeszcze w historii naszej i naszego państwa, takiego momentu, kiedy byłby tak dobry […]