Bank Millennium S.A. sygn. akt I ACa 1014/22

Numer sygn. akt: I ACa 1014/22

Dotyczy: Postępowania przed sądem II instancji

Aktualny stan sprawy: Zakończone

Powód/-ka: Status konsumenta

Pozwany/-a: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Typ umowy kredytu: Kredyt złotowy (indeksowany) do waluty CHF

Wartość przedmiotu sporu: 160.035 PLN

Powiązane:

Sygn. akt sądu II instancji: I C 348/21

Zwięzła charakterystyka sprawy

Od wyroku sądu I instancji apelacja została wniesiona przez pozwany Bank. Zarzuty podniesione w apelacji miały standardowy charakter – dotyczyły m.in. pominięcia dowodów z zeznań świadków, o których przeprowadzenie wnioskował bank, braku indywidualnego uzgodnienia stron co do zawarcia w umowie określonych postanowień o charakterze abuzwnym, nieudzielenia informacji o ryzyku kursowym czy wreszcie możliwości dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Do zarzutów podniesionych przez pozwanego w apelacji odniosła się strona powodowa, czyniąc to w odpowiedzi na apelację i wykazując ich bezzasadność w oparciu o aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych. Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść powodów. Na obecnym etapie strony dokonały już wzajemnych rozliczeń z nieważnej umowy kredytu, a ustanowiona na kredytowanej nieruchomości hipoteka na rzecz pozwanego banku została wykreślona.

Marcin Ziętara